Hoppa till sidans innehåll
Vadsbo IHS 20 år 2011

Jubileum


Möte med intresserade att bilda en lokalavdelning av Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap i Mariestad-Gullspångs och Töreboda kommuner i Sparbankshuset, Mariestad, den 4 juni 1991.

Med dessa rader i lokaltidningen såddes fröet till bildandet av Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap. Initiativtagare var styrelseledamoten i Västergötlands Fotbollsförbund Arne Nilsson och Erik Andreasson, Tibro.

Många intresserade hörsammade kallelsen och en interimstyrelse bildades med Paul Pettersson, Töreboda som ordförande. Övriga val till interimstyrelsen: Sture Steenson, Tore Lindh och Evert Johansson, samtliga Mariestad, samt Bo Zackrisson, Gullspång, Arne Eklind, Hova och Kurt Karlsson, Töreboda. Som valberedning valdes Arne Nilsson, Mariestad, Per-Erik Larsson, Mariestad samt Ernst Johansson, Älgarås.

Efter ett antal möten i interimstyrelsen var det så dags för sällskapets första årsmöte i Templarlokalen Östra Järnvägsgatan, Mariestad, (nuvarande Odd Fellowlokalen) den 12 november 1991. Inbjuden gäst var Mats Segerblom, Borås, ordförande i Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap. Till ordförande valdes Harry Johansson, Tidavad, övriga styrelseledamöter: Sture Steenson, Mariestad, Ingvar Johansson, Hova, Martin Möller, Töreboda, Henrik Larsson, Årnäs och Ernst Johansson, Älgarås. valberedning: Arne Nilsson, Mariestad, Paul Pettersson, Töreboda och Bo Zackrisson, Gullspång. Årsmötet beslutade att namnet på sällskapet skall vara Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap, och att årsavgiften för 1992 är 50 kronor.  Deltagare vid det historiska tillfället var: Mats Segerblom, Borås, Arne Nilsson, Mariestad, Sture Steenson, Mariestad, Lennart Dahlin, Mariestad, David Thörn, Töreboda, Arne Larsson, Töreboda, Sten-Ola Fredriksson, Töreboda, Kurt Karlsson, Töreboda, Paul Pettersson, Töreboda, Ernst Johansson, Älgarås, Martin Möller, Töreboda, Börje Carlsson, Mariestad, (då en mycket ung man som nu är föreningens mångårige kassör), Lars Ribbenstedt, Mariestad, Tore Fjellman, Mariestad, Thore Lindh, Mariestad, Ingemar Öst, Mariestad. 

Utdrag ur första verksamhetsberättelsen 1992.

Styrelsen var oförändrad de närmaste åren, men år 1995 kom nuvarande kassören Börje Carlsson och sekreteraren Björn Jansson in styrelsen. Börje är fortfarande kassör och Björn Jansson avgick i år, 2011, men kvarstår i styrelsen. Från verksamhetsberättelsen 1997 kan man läsa att Sällskapet leget lågt med verksamheten, dels beroende på ekonomin, dels för att Sällskapet saknar eget tak över huvudet. Styrelsens förhoppning är att lokalfrågan skall lösa och att det kommer till nya medlemmar med friska idéer. Sällskapet har ett 30-tal medlemmar.

Under 2001 börjar dokumentationen av svenska mästare, med sekreteraren Björn Jansson som ansvarig.

År 2004 har samlingen av svenska mästare blivit ansenlig, de har presenterats på tre olika utställningar, i Vadsbohallen och Karlsholme, samt på biblioteket i Töreboda. Medlemsantalet har glädjande nog stigtit från 30 till 47 medlemmar.  

År 2006 efterträdde Bo Zackrisson, Harry Johansson som ordförande. Harry som varit ordförande i Sällskapet från starten, 15 år, valdes till hedersordförande.

Under 2008 togs ett antal Roll-Upp:s fram med bilder från gamla avsomnade idrottsplatser och lagbilder på idrottslag av äldre datum. Ett samarbete med Vadsbogymnasiet inleddes också detta år, vilket var positivt både för Sällskapet och eleverna, de båda lärarna, Jan Edgar och Olle Malmborg var initiativtagare. Efter att de båda slutat som lärare, har projektet tyvärr gått i stå.

Under 2010 har medlemsantalet expanderat, vi var vid årsskiftet 121 medlemmar och förhoppningen är god att vi ska bli flera.

Vi har under året haft ett antal välbesökta "Öppet Hus" där vi gästats av bl.a. cyklisten Bernt Johansson, simmerskan Eva Nyberg, löparlegenden Dan Waern innebandytänaren Åsa "Kotten" Karlsson, dessutom har vår "egen" Håkan Claesson visat sin nästan kompletta samling av Rekordmagasinet.

Vi har också tillsammans med Femklövern" (som förutom Vadsbo IHS består av Idrottshistoriska Sällskapen i Lidköping, Skara, Tibro och Karlsborg) gjort ett 2-dagars besök i Arvika hos gamle Mariestadstidnings journalisten Kjell "Keeper" Emanuelsson. I månadsskiftet juli-augusti var sju medlemmar på besök hos Jan Edgar i hans sommarstuga utanför Leksand. Jan hade lagt upp ett trevligt program med kyrkrodd, besök i Ejendals Arena, Lugnets Skidstadion och Idrottsmuséet i Falun, samt som avslutning fotboll på Domnarsvallen, Brage mot Norrköping.

Under 2011 har vi förutom årsmötet den 7 mars då Per Ottosson, Töreboda berättade om sitt liv som travguru och festivalarrangör, varit värd för "Femklövermötet", som gick av stapeln i Hamnmagasinet i Lyrestad, där vi bl.a. besåg Mats Harryssons samlingar av Mercedesbilar.

Under de 20 åren som gått sedan bildandet av Sällskapet är det naturligtvis många som gjort betydande insatser för Sällskapet. En är Arne Nilsson, som förutom att han var aktiv vid bildandet av Sällskapet, varit ordförande i valberedningen under alla 20 åren. Andra är Börje Carlsson, Sven Hjort och Björn Jansson som varit med i styrelsen i 15 år. Sällskapet har under de 20 åren bara haft två ordföranden, Harry Johansson och Bo Zackrisson. Harry var ordförande de första 15 åren, då han efterträddes av Bosse 2006. Harry är numera hedersledamot i Sällskapet. Bosse var också med vid bildandet 1991, och har hela tiden varit med på resan, bl.a i valberedningen och som revisor.  

Styrelsen för 2011 ser ut som följer: Bo Zackrisson, ordförande, Börje Carlsson, kassör, Per-Göran Persson, sekreterare, Håkan Claesson, vice ordförande, Eiler Jansson, Stig Brånfeldt, Örjan Johansson. Suppleanter: Olle Malmborg och Björn Jansson. Adjungerad ledamot: Christer Carnegren, Tibro. Hedersledamot i styrelsen: Sven Hjort.

Undertecknad, samt Örjan Johansson och Håkan Claesson är rena "juniorerna" i sammanhanget, men har alla ett brinnande intresse för idrott i alla former, och lyssnar, ser och lär av våra mer rutinerade styrelsekamrater. 

Uppdaterad: 11 NOV 2017 19:24 Skribent: Per-Göran Persson

Välkommen som medlem


Tidigare nr av WI-tidningen

 

 

Besök på sidan sedan 170906

Postadress:
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Bo Zackrisson, Hallonvägen 9
547 31 Gullspång

Kontakt:
Tel: 055120322
E-post: This is a mailto link

Se all info